Phòng ở

Căn hộ 1

Giường
1 Giường lớn
Sức chứa
02 người lớn
Kích thước
50 m²
Chi tiết phòng

Căn hộ 2

Giường
01 giường lớn
Sức chứa
2 người lớn
Kích thước
50 m²
Chi tiết phòng